Tiến độ xây dựng dự án Sài Gòn Avenue

  • Công trình đã hoàn thành hạng mục phần móng vào ngày 20/04/2018
  • Công trình đã hoàn đậy nắp tầng hầm (sàn tầng 1) vào ngày 05/06/2018
  • Đã thi công đổ bê tông sàn tầng 4 part 1 vào ngày 05/10/2018
  • Đang thi công cốt pha sàn tầng 4 part 2, dự kiến đổ bê tông vào ngày 12/10/2018
  • Dự kiến thi công đổ bê tông sàn tầng 6 vào ngày 20/10/2018
  • Dự kiến thi công đổ bê tông sàn tầng 8 vào ngày 25/10/2018

Các tin khác