Tiến độ xây dựng dự án Sài gòn Avenue

  • Công trình đã hoàn thành hạng mục phần móng vào ngày 20/04/2018
  • Công trình đã hoàn đậy nắp tầng hầm (sàn tầng 1) vào ngày 05/05/2018
  • Đã thi công đổ bê tông sàn tầng 6 part 1 ngày 25/10/2018
  • Đã thi công đổ bê tông sàn tầng 6 part 2 ngày 27/10/2018
  • Đang thi công cột, vách tầng 6 lên tầng 8 part 1 và part 2
  • Dự kiến thi công đổ bê tông sàn tầng 8 vào ngày 15/11/2018
  • Dự kiến thi công đổ bê tông sàn tầng 10 vào ngày 30/11/2018

Các tin khác