Tiến độ Saigon Avenue ngày 28/2/2019

Tiến độ Saigon Avenue ngày 28/2/2019

– Công trình đã hoàn thành hạng mục phần móng vào ngày 20/4/2018
– Công trình đã hoàn đậy nắp tầng hầm (sàn tầng 1) ngày 05/6/2018
– Đã thi đổ bê tông sàn tầng 22 ngày 27/02/2019
– Đang thi công cột, vách tầng 22 lên tầng 23 part 1 và part 2
– Dự kiến đổ bê tông sàn tầng 23 part 1 ngày 04/3/2019 sàn tầng 23 part ngày 06/3/2019
– Dự kiến đổ bê tông sàn tầng 24 part 1 ngày 11/3/2019 sàn tầng 24 part 2 ngày 13/3/2019

Các tin khác