Tiến độ Saigon Avenue

– Công trình đã hoàn thành hạng mục phần móng vào ngày 20/4/2018
– Công trình đã hoàn đậy nắp tầng hầm (sàn tầng 1) ngày 05/6/2018
– Đã thi đổ bê tông sàn tầng 16 part 2 ngày 01/01/2019
– Đã thi đổ bê tông sàn tầng 16 part 1 ngày 04/01/2019
– Đang thi công cột, vách tầng 16 lên tầng 17 part 1 và part 2
– Dự kiến thi công đổ bê tông sàn tầng 18 part 2 ngày 15/01/2019 và part 1 vào ngày 19/01/ 2019

Các tin khác