Tiến độ Saigon Avenue

Tiến độ Saigon Avenue

– Công trình đã hoàn thành hạng mục phần móng vào ngày 20/4/2018

– Công trình đã hoàn đậy nắp tầng hầm (sàn tầng 1) ngày 05/6/2018

– Đã thi đổ bê tông sàn tầng 14 part 1 ngày 21/12/2018

– Đã thi đổ bê tông sàn tầng 14 part 2 ngày 19/12/2018

– Đang thi công cột, vách tầng 14 lên tầng 15 part 1

– Đã thi công đổ bê tông sàn tầng 15 part 2 ngày 25/12/2018

– Dự kiến thi công đổ bê tông sàn tầng 16 part 2 ngày 05/01/2019 và part 1 vào ngày 07/01/ 2019

Các tin khác