Tiến độ Saigon Avenue

– Công trình đã hoàn thành hạng mục phần móng vào ngày 20/4/2018
– Công trình đã hoàn đậy nắp tầng hầm (sàn tầng 1) ngày 05/6/2018
– Đã thi đổ bê tông sàn tầng 12 part 1 ngày 10/12/2018
– Đã thi đổ bê tông sàn tầng 12 part 2 ngày 08/12/2018
– Đang thi công cột, vách tầng 12 lên tầng 13 part 1 và part 2
– Dự kiến thi công đổ bê tông sàn tầng 13 part 2 ngày 13/12/2018 và part 1 vào và ngày 16/12/ 2018.
– Dự kiến thi công đổ bê tông sàn tầng 14 part 2 ngày 20/12/2018 và part 1 vào và ngày 23/12/ 2018.

Các tin khác