Tiến độ Saigon Avenue

– Công trình đã hoàn thành hạng mục phần móng vào ngày 20/4/2018
– Công trình đã hoàn đậy nắp tầng hầm (sàn tầng 1) ngày 05/6/2018
– Đã thi đổ bê tông sàn tầng 9 part 1 ngày 18/11/2018
– Đã thi đổ bê tông sàn tầng 9 part 2 ngày 16/11/2018
– Đang thi công cột, vách tầng 9 lên tầng 10 part 1 và part 2
– Dự kiến thi công đổ bê tông sàn tầng 10 part 2 và part 1 vào ngày 23/11/2018 và ngày 25/11/ 2018.
– Dự kiến thi công đổ bê tông sàn tầng 12 vào ngày 12/12/2018.

Các tin khác