Tiến độ Saigon Avenue – 2019

Tiến độ Saigon Avenue

 

– Công trình đã hoàn thành hạng mục phần móng vào ngày 20/4/2018

– Công trình đã hoàn đậy nắp tầng hầm (sàn tầng 1) ngày 05/6/2018

– Đã thi đổ bê tông sàn tầng 20 part 2 ngày 22/01/2019, tầng 20 part 1 ngày 26/01/2019

– Đã thi đổ bê tông sàn tầng 21  part 2 ngày 28/01/2019

– Đang thi công cột, vách tầng 20 lên tầng 21 part 1. Dự kiến thi công đổ bê tông sàn tầng 21 part 1 ngày    31/01/2019

Công trình nghỉ Tết vào ngày 01/02/2019 đến hết ngày 10/02/2019

Các tin khác