Thông Báo nghỉ ngày 12/08/2019

Kính gửi: Quý Khách Hàng và Đối Tác.
Chúng tôi xin trân trọng thông báo, Công ty TNHH SX TM Lan Phương nghỉ làm việc vào 12/08/2019 (Thứ 2).
Do Ban lãnh đạo và toàn thể nhân viên công ty đi dự Lễ An Vị Chư Hương Linh Ông Bà Bến Tre. Ngày 13/08/2019(Thứ 3) chúng tôi làm việc bình thường.
Thành thật xin lỗi Quý khách về sự nghỉ đột xuất này.
Trân trọng cảm ơn!
Thay mặt Ban giám đốc: Phan Hải Lâm

Các tin khác