Thông báo dời lịch bàn giao Dự Án Sài Gòn Avenue

Kính gửi quí khách hàng, đối tác:

Công ty TNHH SX TM Lan Phương gửi thông báo dời lịch bàn giao căn hộ Sài Gòn Avenue như sau :

Các tin khác