Lan Phương MHBR Tower Đã Hoàn Thành Phần Tầng Hầm

Với tiêu chí luôn cam kết hoàn thành đúng tiến độ với khách hàng, chung cư Lan Phương MHBR đang chuẩn bị hoàn thành phần hầm tính đến ngày 01/11/2010.

Sau đây là một vài hình anh công trường

Các tin khác