Lan Phương MHBR Tower đã hoàn thành phần móng

Một vài hình ảnh được chụp trong giai đoạn thi công.

 

Các tin khác