Planting and processing rubber latex

LAN PHƯƠNG đầu tư trồng cây cao su và chế biến thành phẩm từ mủ cao su.

CONTACT

MR Lam: 0907 273 888

Anh Sau: 0868695777