Lan Phuong MHBR Tower has completed the foundation

Một vài hình ảnh được chụp trong giai đoạn thi công.

 

News Related