TỔNG QUAN DỰ ÁN

 • Qui mô công trình : 1 hầm, 25 tầng lầu, tầng kỹ thuật và tầng mái.
 • Chiều cao công trình: 90 m
 • Diện tích khuôn viên: 11.028,88 m2 .
 • Diện tích chiếm đất công trình (tính theo diện tích khối đế): 5.431,45 m2
 • Mật độ xây dựng công trình (tính theo khối đế): 50%
 • Hệ số sử dụng đất khối thương mại : 1.0
 • Hệ số sử dụng đất khối căn hộ  : 5.8
 • Tổng diện tích 1 tầng hầm: 10.584,3 m2
 • Tổng diện tích sàn xây dựng (không kể 1 tầng hầm, tầng kỹ thuật và tầng mái): 75.307,84 m2
 • Tổng diện tích sàn xây dựng (kể cả 1 tầng hầm, tầng kỹ thuật và tầng mái): 86.711,01 m2
 • Tổng số căn hộ 858 căn ( trong đó 18 căn shophouse)

MẶT BẰNG DỰ ÁN

[lvca_tabs style=”style8″ mobile_width=”600″][lvca_tab tab_title=”Mặt cắt”][/lvca_tab][lvca_tab tab_title=”Tầng hầm”][/lvca_tab][lvca_tab tab_title=”Tầng điển hình”][/lvca_tab][lvca_tab tab_title=”Tầng 1″][/lvca_tab][lvca_tab tab_title=”Tầng 3″][/lvca_tab][/lvca_tabs]

CĂN HỘ PRIMERLAND

[lvca_tabs style=”style2″ mobile_width=”600″][lvca_tab tab_title=”CĂN HỘ A”][/lvca_tab][lvca_tab tab_title=”CĂN HỘ B”][/lvca_tab][lvca_tab tab_title=”CĂN HỘ C”][/lvca_tab][lvca_tab tab_title=”CĂN HỘ D”][/lvca_tab][lvca_tab tab_title=”CĂN HỘ E”][/lvca_tab][lvca_tab tab_title=”CĂN HỘ F”][/lvca_tab][/lvca_tabs]