Lan Phuong MHBR Tower Completed Basement

1378 14/08/2017

Với tiêu chí luôn cam kết hoàn thành đúng tiến độ với khách hàng, chung cư Lan Phương MHBR đang…

Read more

Lan Phuong MHBR Tower announced selling at the White Palace

1290 14/08/2017

Ngày 02/10/2010 tại White Palace chủ đầu tư dự án Lan Phương MHBR Tower sẽ công bố mở bán chính…

Read more

Lan Phuong MHBR Tower has completed the foundation

1540 14/08/2017

Một vài hình ảnh được chụp trong giai đoạn thi công.  

Read more

Lan Phuong MHBR Tower started

1401 14/08/2017

Sáng ngày 16.01.2010, tại số 104 Hồ Văn Tư, Phường Trường Thọ, Quận Thủ Dức, Tp.HCM. Dự án Lan Phương…

Read more