Cập nhật tiến độ Dự án Saigon Avenue ngày 11/06/2019

Công ty TNHH SX TM Lan Phương xin thông báo đến tất cả các khách hàng của Dự án Saigon avenue được biết:

đến ngày 11/06/2019 Dự án đã thi công xong phần sơn tô mặt ngoài từ tầng 1 đến mái và sơn nước mặt ngoài từ tầng 1 đến tầng 20.

Các tin khác