Báo cáo tiến độ đên ngày 13/03/2019

– Công trình đã hoàn thành hạng mục phần móng vào ngày 20/4/2018
– Công trình đã hoàn đậy nắp tầng hầm (sàn tầng 1) ngày 05/6/2018
– Đã thi đổ bê tông sàn tầng 24 ngày 12/3/2019
– Đang thi công cột, vách tầng 24 lên tầng 25 part 1 và part 2
– Dự kiến công trình cất nóc ngày 30/3/2019

Các tin khác