Tiến độ Saigon Avenue – 2019

323 29/01/2019

Tiến độ Saigon Avenue   - Công trình đã hoàn thành hạng mục phần móng vào ngày 20/4/2018 - Công trình…

Xem chi tiết

Tiến độ Saigon Avenue

645 14/01/2019

- Công trình đã hoàn thành hạng mục phần móng vào ngày 20/4/2018 - Công trình đã hoàn đậy nắp…

Xem chi tiết

Tiến độ Saigon Avenue

890 05/01/2019

- Công trình đã hoàn thành hạng mục phần móng vào ngày 20/4/2018 - Công trình đã hoàn đậy nắp…

Xem chi tiết

Tiến độ Saigon Avenue

367 26/12/2018

Tiến độ Saigon Avenue - Công trình đã hoàn thành hạng mục phần móng vào ngày 20/4/2018 - Công trình…

Xem chi tiết

Tiến độ Saigon Avenue

1491 11/12/2018

- Công trình đã hoàn thành hạng mục phần móng vào ngày 20/4/2018 - Công trình đã hoàn đậy nắp…

Xem chi tiết

Tiến độ Saigon Avenue

1112 27/11/2018

- Công trình đã hoàn thành hạng mục phần móng vào ngày 20/4/2018 - Công trình đã hoàn đậy nắp…

Xem chi tiết

Tiến độ Saigon Avenue

2684 15/11/2018

- Công trình đã hoàn thành hạng mục phần móng vào ngày 20/4/2018 - Công trình đã hoàn đậy nắp…

Xem chi tiết

Tiến độ xây dựng dự án Sài gòn Avenue

928 01/11/2018

Công trình đã hoàn thành hạng mục phần móng vào ngày 20/04/2018 Công trình đã hoàn đậy nắp tầng hầm…

Xem chi tiết