LỄ CẤT NÓC DỰ ÁN SÀI GÒN AVENUE

720 06/04/2019

Sáng ngày 04/04/2019, Đại diện của Công ty TNHH SX TM Lan Phương và Công ty CP Xây Dựng Phước…

Xem chi tiết

Báo cáo tiến độ đên ngày 13/03/2019

1131 19/03/2019

- Công trình đã hoàn thành hạng mục phần móng vào ngày 20/4/2018 - Công trình đã hoàn đậy nắp…

Xem chi tiết

Tiến độ Saigon Avenue ngày 28/2/2019

1120 04/03/2019

Tiến độ Saigon Avenue ngày 28/2/2019 - Công trình đã hoàn thành hạng mục phần móng vào ngày 20/4/2018 -…

Xem chi tiết

Tiến độ Saigon Avenue – 2019

900 29/01/2019

Tiến độ Saigon Avenue   - Công trình đã hoàn thành hạng mục phần móng vào ngày 20/4/2018 - Công trình…

Xem chi tiết

Tiến độ Saigon Avenue

909 14/01/2019

- Công trình đã hoàn thành hạng mục phần móng vào ngày 20/4/2018 - Công trình đã hoàn đậy nắp…

Xem chi tiết

Tiến độ Saigon Avenue

1099 05/01/2019

- Công trình đã hoàn thành hạng mục phần móng vào ngày 20/4/2018 - Công trình đã hoàn đậy nắp…

Xem chi tiết

Tiến độ Saigon Avenue

474 26/12/2018

Tiến độ Saigon Avenue - Công trình đã hoàn thành hạng mục phần móng vào ngày 20/4/2018 - Công trình…

Xem chi tiết

Tiến độ Saigon Avenue

1617 11/12/2018

- Công trình đã hoàn thành hạng mục phần móng vào ngày 20/4/2018 - Công trình đã hoàn đậy nắp…

Xem chi tiết